Wnioski o dotacje UE i kredyty

Wnioski UE

Biuro rachunkowe Optimum Finanse oferuje usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych dla Przedsiębiorców. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej stanowią bardzo atrakcyjną formę finansowania rozwoju firmy. Środki finansowe pozyskać można również na wsparcie i promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Programy, z których możecie Państwo skorzystać powinny być związane z rozwojem zasobów ludzkich, wzrostem konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez nowe inwestycje, wprowadzeniem nowych innowacyjnych technologii, produktów, etc..

Oferta naszych usług obejmuje:

 • wykonanie analizy przedsiębiorstwa z punktu widzenia możliwości uzyskania dofinansowania w zakresie diagnozy jego stanu, potrzeb i celów strategicznych firmy, prezentację możliwości uzyskania dotacji z funduszy UE i zasad udzielania pomocy
 • rekomendację obejmującą dobór właściwego programu pomocowego pod planowane przedsięwzięcie oraz propozycję strategii jego finansowania
 • opracowanie biznes planu lub studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz całości dokumentacji niezbędnej dla uzyskania kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie projektu, w tym uzyskanie promesy kredytowej
 • kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych wraz z kompletem wymaganych załączników, zgodnie z wymogami formalnymi; dokumentacja obejmuje opracowanie wniosku z kompletem załączników, wykonanie biznes planu lub studium wykonalności, sporządzenie analiz marketingowych, projekcji finansowych, analiz ekonomiczno-finansowych oraz innych dokumentów obligatoryjnie wymaganych w ramach wybranego programu pomocowego
 • aktywne wsparcie aż do rozliczenia projektu; usługi obejmują monitoring zgodności realizacji projektu z zawartą umową o dofinansowanie w zakresie przestrzegania harmonogramu, zakresu rzeczowego i dokumentacji księgowej, przygotowanie okresowych raportów z realizacji projektu oraz raportu finalnego, przygotowanie wniosku o wypłatę środków finansowych, doradztwo w procesie rozliczania wykorzystania dotacji

 

Wnioski kredytowe

Proponujemu usłgi pośrednictwa w pozyskiwaniu środków finansowych, a także renegocjacji istniejących umów o finansowanie.

Biuro rachunkowe zajmuje się opracowywaniem wniosków kredytowych i o pożyczkę, o factoring lub leasing na potrzeby banków i innych instytucji finansowych.

Oferta naszych usług obejmuje:

 1. Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału.
 2. Doradztwo, pomoc i pośrednictwo w zakresie:
  • przygotowania analizy zapotrzebowania na środki finansowe
  • przygotowania wniosku
  • opracowania biznes planu przedsięwzięcia gospodarczego, inwestycyjnego
  • opracowania dokumentów dodatkowych
  • negocjowania warunków umowy z instytucją finansującą
  • negocjowania warunków umów zabezpieczeniowych
  • negocjowania warunków umów dodatkowych
 3. Doradztwo, pomoc i pośrednictwo w renegocjacji warunków umów kredytowych, o pożyczkę, o factoring lub leasing. Pomoc w zmianie instytucji finansowej lub w zmianie formy źródła finansowania.

Kontakt

ul. B. Krzywoustego 14/12 (wejście -ul.Kos.Gdyńskich)
66-400, Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 (95) 729 93 13 tel. kom.: +48 606 996 131 biuro@optimum-finanse.com