Doradztwo ekonomiczno finansowe

Trafność w podejmowaniu właściwych decyzji rozwojowych, zależy w dużej mierze od rzetelnej znajomości aktualnej kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa.


Analizy i opracowania stanowiące zakres naszych usług, określają zmiany zachodzące w firmie. Znajomość ich umożliwi Państwu podjęcie trafnych decyzji i odpowiednich działań we właściwym czasie, aby ustrzec się przed pojawieniem problemów finansowych w przedsiębiorstwie.


Analizy te pomagają również w sposób ekonomicznie uzasadniony zaplanować przyszłość finansową Państwa firmy, ułatwiają pozyskanie kapitału ze źródeł zewnętrznych na finansowanie bieżącej działalność i na rozwój przedsiębiorstwa.

Usługi analityczne obejmują:

 • analizy ekonomiczno-finansowe, w tym: techniczno-ekonomiczne i finansowe
 • analizy okresowe przychodów, kosztów, przepływów pieniężnych, rentowności sytuacji finansowo-majątkowej
 • analizy kosztu kapitału własnego i obcego
 • analizy kosztów własnych stałych i zmiennych
 • analizy produkcji: wielkości, struktury, kosztu i sprzedaży
 • analizy rentowności przedsiębiorstwa: sprzedaży, majątku, finansowej
 • analizy czynników kształtujących wynik przedsiębiorstwa: produktów, usług, klientów
 • analizy zatrudnienia i wydajności pracy, analizę ekonomicznej efektywności procesów logistycznych
 • budżetowanie
 • planowanie finansowe
 • biznes plany

 Usługi w pozyskiwaniu kapitału ze źródeł zewnętrznych – kredyt bankowy, pożyczka, factoring, leasing, dotacje z funduszy Unii Europejskiej – obejmują:

 • opracowywanie analiz finansowych i wycen
 • opracowywanie i przygotowanie dokumentów niezbędnych do oceny zdolności kredytowej
 • przygotowywanie biznes planu i studium wykonalności inwestycji zgodnie ze standardami UNIDO i wymogami instytucji finansowych
 • przygotowywanie wniosków kredytowych, leasingowych, o factoring, o dotacje z funduszy z Unii Europejskiej
 • przeprowadzanie analiz dostępnych źródeł kapitału oraz rekomendacja najbardziej optymalnego rozwiązania
 • pomoc w negocjacjach z instytucjami dostarczającymi kapitał

Kontakt

ul. B. Krzywoustego 14/12 (wejście -ul.Kos.Gdyńskich)
66-400, Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 (95) 729 93 13 tel. kom.: +48 606 996 131 biuro@optimum-finanse.com