Księgowość

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie księgowości w Gorzowie Wlkp. dla firm i osób fizycznych. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga szerokiej i wyspecjalizowanej wiedzy z wielu dziedzin, a przede wszystkim: prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, w tym w szczególności znajomości podatków dochodowych (od osób fizycznych i prawnych), podatku VAT, ustawy o rachunkowości oraz zasad rozliczeń rachunkowych i podatkowych. Niezbędna jest również znajomość prawa pracy, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, obowiązków wobec PFRON oraz innych instytucji. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wyzwań, z którymi na co dzień mierzą się przedsiębiorcy w Polsce. Nasze biuro rachunkowe składa się z doświadczonych ekspertów doskonale zaznajomionych z bieżącymi potrzebami Klientów. Dbamy o to, aby świadczone przez nas usługi w ramach księgowości w Gorzowie Wlkp. spełniały najwyższe standardy w branży. W połączeniu z terminowością i profesjonalizmem czyni z nas to rzetelnego i godnego zaufania partnera. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Księgowość - bogaty pakiet usług 

Firmy w Polsce są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości, której postać jest zależna od rodzaju danej działalności. Wymaga to od przedsiębiorcy zatrudnienia wielu specjalistów posiadających szeroki zasób wiedzy z różnych dziedzin działalności. Niesie to za sobą konieczność posiadania pracowników w pionie finansowo-księgowym, ponoszenia wysokich kosztów zatrudnienia, szkoleń, a także zakupu i aktualizacji oprogramowania finansowo-księgowego oraz literatury fachowej. Nasze biuro rachunkowe wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w Polsce, oferując bogaty pakiet usług w ramach księgowości w Gorzowie Wielkopolskim. Dostosowaliśmy ofertę do zróżnicowanych potrzeb przedsiębiorców na współczesnym rynku. Biuro rachunkowe Optimum Finanse oferuje Państwu usługi outsourcingu księgowości, które obejmują prowadzenie uproszczonej i pełnej księgowości firmy, rozliczenia podatkowe i prowadzenie księgowości na ryczałcie. Miarą naszej skuteczności są liczne referencje od Klientów.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ FIRMY

Zajmujemy się prowadzeniem ksiąg handlowych spółek i osób fizycznych (pełna księgowość), zgodnie z zasadami Rachunkowości określonymi w ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Nasze usługi pełnej księgowości firm w Gorzowie Wielkopolskim koncentrują się na wszechstronnej analizie finansowej niezbędnej do skutecznego i zgodnego z przepisami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Na bieżąco czuwamy nad przychodami, kosztami i wydatkami, zapewniając płynność kapitału. Służymy także pomocą w doborze rozwiązań, które będą korzystne dla rodzaju prowadzonej przez Klienta działalności. Dzięki temu nasza oferta prowadzenia ksiąg handlowych jest kompleksowa i dostosowana do dynamicznie zmieniających się potrzeb i otoczenia biznesowego każdej firmy.

Nasza oferta prowadzenia pełnej księgowości firmy w Gorzowie Wielkopolskim obejmuje:

 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów, sporządzenie ich aktualizacji
 • weryfikacja dostarczonych przez Klienta dokumentów księgowych (własnych i obcych) pod względem rachunkowo-podatkowym
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księga główna, księgi pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje sprzedaży i zakupów)
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • terminowa sprawozdawczość do US - sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT, wyliczanie zobowiązań podatkowych tytułem CIT i PIT
 • prowadzenie rozliczeń z US, ZUS i innymi organami podatkowymi, w tym PFRON
 • prowadzenie rozrachunków tytułem należności i zobowiązań
 • sporządzanie sprawozdawczości dla GUS i NBP
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
 • sporządzanie sprawozdawczości dla Zarządu i Rady Nadzorczej
 • prowadzenie obsługi audytu zewnętrznego i kontroli przeprowadzanych przez US, ZUS, PFRON oraz inne instytucje
 • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R)

ROZLICZENIE PODATKOWE

Ważnym filarem naszej działalności są rozliczenia podatkowe w Gorzowie Wielkopolskim. Dobrze wiemy, jak bardzo ważną rolę w tej dziedzinie odgrywa terminowość. Dlatego warto zdecydować się na usługi naszego biura rachunkowego - dopilnujemy, aby wszystkie formalności podatkowe były gotowe na czas. Oferujemy możliwość rozliczenia z PIT i VAT w postaci jednorazowego świadczenia lub w formie dłuższej współpracy. Gwarantujemy pełną dyskrecję i bezpieczeństwo wszystkich danych.

Dbamy o to, aby relacje z naszymi Klientami miały charakter współpracy opierającej się na wzajemnym zaufaniu. Oferujemy profesjonalne doradztwo podatkowe w Gorzowie Wlkp., dzięki któremu wspólnie wybierzemy rozwiązanie doskonale wpisujące się w Państwa potrzeby. Odpowiednia wiedza i wsparcie merytoryczne są niezbędne, aby skutecznie prowadzić działalność gospodarczą. Nasz doradca podatkowy rozwieje wszelkie wątpliwości dzięki bogatej wiedzy wypływającej z wieloletniego doświadczenia.

Świadczymy także usługi prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, która stanowi nieodłączny element uproszczonej księgowości. Obowiązek ich prowadzenia leży na osobach fizycznych oraz spółkach cywilnych, partnerskich i jawnych. Zajmujemy się prowadzeniem księgowości firmy jednoosobowej i pomagamy w szczegółowej ewidencji oraz księgowaniu przychodów i wydatków.

W ZAKRES NASZEJ OFERTY WCHODZĄ

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS
 • obsługa rozliczeń pracowników i właścicieli w zakresie PIT i ZUS
 • zamknięcie miesiąca – wydruki ksiąg, ewidencji VAT i deklaracji podatkowych
 • zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
 • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R

RYCZAŁT - PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI

Bardzo popularną wśród przedsiębiorców metodę rozliczania się z urzędem skarbowym stanowi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, w przypadku niedopełnienia tych formalności, na firmę nakładane są kary finansowe. Przedsiębiorcy, którzy wybrali taką formę opodatkowania, są bowiem zobowiązani do rzetelnej i niewadliwej ewidencji przychodów w przedsiębiorstwie. Wychodzimy naprzeciw potrzebom Klientów i oferujemy usługę prowadzenia księgowości na ryczałcie w Gorzowie Wielkopolskim. Współpraca z naszym biurem rachunkowym skutecznie odciąża przedsiębiorców w kontaktach z urzędami. W przypadku ryczałtu, prowadzenie księgowości warto zlecić zewnętrznym podmiotom, które dopilnują terminowości wszelkich formalności. 

Oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów ze sprzedaży
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług VAT
 • sporządzanie deklaracji do US w zakresie PIT i VAT oraz do ZUS
 • obsługa rozliczeń pracowników i właścicieli w zakresie PIT i ZUS
 • zamknięcie miesiąca – wydruki ksiąg, ewidencji VAT i deklaracji podatkowych
 • zamknięcie roczne księgi połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
 • przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych NIP i VAT-R

 

Kontakt

ul. B. Krzywoustego 14/12 (wejście -ul.Kos.Gdyńskich)
66-400, Gorzów Wielkopolski
tel.: +48 (95) 729 93 13 tel. kom.: +48 606 996 131 biuro@optimum-finanse.com